دسته: سفرنامه

تاقچه نخستین خانه من پس از ۱۵ سال
نوشته

تاقچه نخستین خانه من پس از ۱۵ سال

خلاصه پس از جنگ و جدال فراوان با حس کاذب اما دهشتناک تنهایی، خواستم خانه را مال خودم کنم.

هدفم از نوشتن این پُست همان توضیح بالا بود و همچنین توضیح عکسی که می‌بینید.

سه‌تار شکسته در سمت راست تصویر، همان سازی‌ست که در سال ۱۳۸۱ روی دوشم گذاشتم،